Assens Miniby inden udflytning fra Tobaksgården til Skovanlæget