I anledning af 30 året for "Idé - gruppen Assens" dannelse.