Historie

Assens Miniby så dagens lys i begyndelsen af 1990, hvor 5 Assenesere stiftede en forening under navnet: "Idegruppe af 1990".

Formålet var, at iværksætte en bred vifte af større eller mindre tiltag med det formål at gavne Assens Kommune, især på det turistmæssige område. 

Et af de projekter der blev sat i værk, var Assens Miniby. Målet var at opføre en model af Assens by i målestoksforhold 1:10.

Minibyen skulle være en tro kopi af de gamle huse, som lå inden for de gamle byporte; det vil sige i årene omkring 1890 - 1900 tallet.

Begyndelsen var svær. Medlemmerne eksperimenterede sig frem med primitive redskaber, hvor blandt andet en gammeldags almindelig kødhakkermaskine blev brugt til at forsøge at fremstille tag- og mursten (ekstrudere). det gik desværre ikke. Leret brændte sig fast, og når der endelig kom mursten ud var de ikke nøjagtige nok.

Efter mange fejlforsøg, fik medlemmerne kontakt til produktudviklingscenteret på Næs. Her konstruerede man en maskine, som blev en stor succes. Det var nu muligt at fremstille tegl- og muresten af meget fin kvalitet. Medlemmerne fik anskaffet sig en keramikovn og lavede selv værktøj; så var problemerne væk, og således har de i dag et velfungerende værksted.

Medlemmerne fik af Assens Kommune stillet et kælderlokale til rådighed i kulturhuset i Damgade. Desværre blev disse lokaler for små, og medlemmerne ansøgte Kommunen om andre lokaler, som var mere hensigtsmæssige. I 1995 fik de tilbudt lokaler i den gamle Tobaksgård i Østergade. I 1996 kunne medlemmerne indvie deres nye værkste.

Navneforandring: Ide - gruppen som den hed ved stiftelsen af foreningen blev ændret på en generalforsamling i 1995 til "Assens Miniby". En af grundene til navneskiftet var, at arbejdet med Minibyen var absolut det mest centrale, og at der ikke var tid til at beskæftige sig med andre projekter.

Det første projekt var at bygge kogehuset. Originalen står på kogehusmolen, hvor den sammen med statuen af Peter Willemoes er anbragt i en stensætning, der viser Peter Willemoess skib, linjeskibet "Prins Christian Frederik".

Kogehuset, hvor der i øvrigt står et tilsvarende i Ærøskøbing, blev anvendt til når træskibene var i havn, måtte der ikke være åben ild ombord. Søfolkene måtte da have et sted, hvor de kunne lave varmt mad: Kogehuset.

Da kogehuset var bygget færdigt, blev der holdt tale og nedlagt et dåbsdokument i kogehuset. En tilsvarende "dåbsattest" hænger i værkstedet i Tobaksgården.

Byggeriet startede i kælderen under kulturhuset, og husene blev udstillet i gården. Men pladsen var trang, så det drejede sig mest om mindre huse; Vestfyns Bank blev således bygget i en garage, hvor der kun kunne arbejdes om sommeren, så det tog næsten fem år.

Da der blev mulighed for at flytte til Tobaksgården, blev alle glade. Der var god plads, og husene blev stillet op rundt omkring fabriksbygningen og i selve bygningen i 1995. Arbejdet gik godt, og i 1997 blev Minibyen udnævnt til årets Assenessere. Men Taksgården skulle bruges til andet formål, så i 2000 flyttede Minibyen ud i Skovanlægget.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Del siden